เคล็ดลับสร้างสูตรเครื่องสำอาง

เคล็ดลับสร้างสูตรเครื่องสำอางจำหน่าย

ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องสำอางออกมาว่างจำหน่ายมากมายมีเงินหมุนเวียนหลายหมื่นล้านบาทต่อเดือนเครื่องสำอางทุกชนิดจะมีสูตรและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นจุดขายที่สำคัญดังนั้นเมื่อต้องการผลิตเครื่องสำอางสูตรเครื่องสำอางจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก หลายคนไม่กล้าทำการผลิตเครื่องสำอางออกมาวางขายเพราะไม่รู้ว่าจะใช้สูตรใดในการผลิตเครื่องสำอาง ในเมื่อตนเองก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางหรือจะศึกษาจากทางสื่อต่างๆ ก็ไม่แน่ใจว่าสูตรที่ได้มาจะใช้แล้วเห็นผลดีจริงหรือไม่ หรือจะให้ไปเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะจบหลักสูตรและออกมาผลิตครีมได้ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อทำการผลิตเครื่องสำอางกับบริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง                 โดยปกติการผลิตเครื่องสำอางต้องทำการผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมจึงจะผ่านการตรวจสอบของ อย. ได้ ซึ่งในโรงงานจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอยให้บริการลูกค้าที่ต้องการผลิตสินค้าตามความต้องการอยู่ เราจึงไม่จำเป็นต้องคิดค้นสูตรเอง เพียงแต่เข้าไปปรึกษาและบอกความต้องการของเรา ว่าต้องการให้สินค้ามีจุดเด่นในเรื่องใด โดยให้ทางโรงงานเสนอสารสกัดหรือสารเคมีที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ ที่สามารถนำมาใช้ในสินค้าของเราได้ออกมา เมื่อเราทำการคัดเลือกสารที่ต้องการเพิ่มเข้ามาในเครื่องสำอางได้แล้ว ทางบริษัทจะทำการผลิตสินค้าทดลองออกมาทดลองใช้ในปริมาณน้อยน้อย เพื่อดูว่าสูตรดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการหรือไม่ ถ้าคุณสมบัติของสูตรยังได้ผลไม่ดีหรือตรงตามความต้องการก็ต้องคิดค้นสูตรใหม่ แต่สินค้าทดลองให้ผลเป็นที่พึงพอใจตรงตามความต้องการของเรา เราก็ทำสามารถสั่งผลิตสินค้าตามสูตรที่ทางบริษัทคิดค้นขึ้นมาได้เลย แต่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการคิดค้นสูตรใหม่ แต่มีสูตรครีมที่ใช้อยู่แล้วรู้สึกชอบและต้องการผลิตตามสูตรดังกล่าว ก็สามารถนำเครื่องสำอางชนิดดังกล่าวมาให้ทางโรงงานทำการแกะส่วนผสมกับอัตราส่วนที่ใช้ในการผลิต และนำสูตรดังกล่าวมาผลิตเครื่องสำอางจำหน่ายในแบรนด์ของตนเองก็ได้เช่นเดียวกัน “เคล็ดลับสร้างสูตรเครื่องสำอางจำหน่าย”

ยกเลิกสอบเข้าป1

ยกเลิกสอบเข้า ป. 1 ดีจริงหรือ??

เชื่อว่าข่าวที่สร้างการตื่นตัวของการศึกษาในช่วงนี้คงหนี้ไม่พ้นข่าวเรื่องการยกเลิกการสอบเข้าป.1 ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่สำหรับพ่อแม่ของเด็กน้อยทุกคนที่เป็นกังวลว่าบุตรหลานของตนจะไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมีระบบการเรียนการสอนที่ดีเนื่องจากทางสถาบันไม่สามารถรับเด็กจากการเปิดสอบได้แล้ว ซึ่งการยกเลิกการสอบเข้าป.1 ยังเป็นประเด็นถกเถียงของผู้ปกครองและนักวิชาการหลายคนถึงข้อดีและข้อเสียของมาตรการนี้ว่าส่งผลดีต่อระบบการศึกษาและตัวเด็กมากน้อยแค่ไหน             เนื่องจากพ่อแม่ทุกคนมีความเชื่อว่าการที่ลูกได้เรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงย่อมทำให้ลูกของตนเป็นคนฉลาดและจะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้สูงสอบเข้าสู่สถานการศึกษาดังกล่าว ด้วยการส่งลูกไปเรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชาทั้งที่ลูกมีอายุเพียงแค่ 5-6 ปีเท่านั้น เพื่อให้สามารถสอบเข้าได้ ทำให้เด็กต้องเรียนทั้งวัน บางคนเรียนจนมืดค่ำก็มี ไม่มีเวลาไปเล่นสนุกตามวัยของต้น เด็กจึงเกิดความเครียดและความกดดันขึ้น ทำให้การพัฒนาของสมองส่วนหน้า หรือ EF (Executive Functions) ที่ช่วยเสริมสร้างความคิดจินตนาการ การริเริ่มสร้างสรรคและเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตน้อยลง ส่งผลให้เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่สิ่งที่ได้มีเพียงการท่องจำจากดตำราเรียนหรือสิ่งที่ครูผู้สอนทำการบอกเล่าให้นักเรียนฟัง เพื่อใช้ในการเรียนและการสอบเท่านั้น “ยกเลิกสอบเข้า ป. 1 ดีจริงหรือ??”