ซื้อประกันภัยรถยนต์

ทำอย่างไรหากเกิดฝ้าบนกระจกขณะขับรถ อุปสรรคสำคัญที่บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็น

อากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้ไม่ว่าจะฤดูไหน ๆ คุณก็จะได้สัมผัสกับอากาศครบทั้งสามฤดู โดยปัจจัยด้านฤดูกาลที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ในการขับขี่ เห็นจะเป็นฤดูฝนที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ฝนตกหนักจนมองแทบไม่เห็นถนน ฝนตกถนนลื่น หรือแม้แต่การเกิดฝ้าบนกระจกทั้งกระจกหน้า ข้าง และหลังครบทุกบาน โดยฝ้าบนกระจกจะบดบังวิสัยทัศน์การมองเห็นขณะขับขี่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง จนหลาย ๆ คนต้องซื้อประกันภัยรถยนต์เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดเดา ฝ้าบนกระจกเกิดจากอะไร? สาเหตุของการเกิดฝ้าบนกระจกรถนั้น มาจากความชื้นของอุณหภูมิภายนอกและภายในรถไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยด้านที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเป็นด้านที่เกิดฝ้าขึ้นมาบดบังทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงาม จนต้องหาวิธีกำจัดฝ้าที่ไม่ส่งผลต่อการขับขี่ วิธีแก้เมื่อเกิดฝ้าบนกระจกขณะขับรถ หากฝ้าบนกระจกหน้าเกิดขึ้นด้านนอก ให้ใช้ที่ปัดน้ำฝันชะล้างคราบฝ้าออกได้เลย “ทำอย่างไรหากเกิดฝ้าบนกระจกขณะขับรถ อุปสรรคสำคัญที่บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็น”